Kontakt

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: info@medical.pl;
telefonicznie: (22) 651 97 83, 0501 507 055, faksem: (22) 842 53 63
lub pocztą:
Medical Communications
Ul. Ojcowska 11
02 - 918 Warszawa

W sprawach technicznyc związanych z działaniem serwisu prosimy kontaktować się pod adresem webmaster@studiomi.com.pl.
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.