Czasopisma

» Gastroenterologia
Gastroenterologia
Wydawnictwo Medyczne Borgis
ul. E. Ciołka 11A
01-445 Warszawa
tel./fax: (0 22) 837-36-92, 836-96-69;

» Nowa Medycyna
Poszczególne numery (np. nr 10/96, 5/97, 10/99) poświęcone w całości gastroenterologii)
Wydawnictwo Medyczne Borgis
ul. E. Ciołka 11A
01-445 Warszawa
tel./fax: (0 22) 837-36-92, 836-96-69 ;


Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.