Towarzystwa naukowe

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
ul. Mickiewicza 2
15-230 Białystok
tel. (0 85) 742 20 21
faks (0 85) 742 49 07
Prezes: prof. dr hab. Krzysztof Zwierz
e-mail: kzwie@amb.ac.bialystok.pl
http://www.medprakt.pl/pth
Prometeusze
Organizacja niezarejestrowana, zrzeszająca ludzi skonfrontowanych z problematyką zarażenia wirusem HCV,chorych na hepatitis C.
http://prometeusze.republika.pl

Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.