Towarzystwa naukowe

Prometeusze
Organizacja niezarejestrowana, zrzeszająca ludzi skonfrontowanych z problematyką zarażenia wirusem HCV,chorych na hepatitis C, mająca za swój cel propagowanie prawdziwych informacji o zarażeniu i spowodowanej nim chorobie, za pomocą kontaktów z instytucjami, stowarzyszeniami, mediami. Grupa samopomocy skupiająca chorych leczonych i oczekujących na leczenie i osób im pomagających, dążąca do zarejestrowania w niedalekiej przyszłości Stowarzyszenia Osób Zarażonych HCV „Prometeusze”. Dodatkowo prowadzimy porady z zakresu ziołolecznictwa, w oparciu o doświadczenia zakonników-zielarzy z Polski, m.in. O.Bonifratrów, O.Sroki, O.Grande, O. Klimuszki.


Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.