Interakcje pomiędzy lekami i żywnością
Doc dr hab. med. Mirosław Jarosz; Prof. dr hab.med. Jan Dzieniszewski
okładka
 
Interakcje leków z żywnością to zagadnienie nowe w świecie medycznym, niestety prawie nieznane. O ile lekarz już w okresie studiów spotyka się z pojęciem ˝dzialania niepożądanego leku˝ lub z interakcjami pomiędzy różnymi lekami, to praktycznie nie zdobywa żadnej wiedzy na temat zależności między dzialaniem leku a produktami żywnościowymi. Współdziałanie pomiędzy żywnością a lekiem zachodzi na wielu ˝poziomach˝, od wspólzależności dotyczących wchłaniania, poprzez metabolizm i wydalanie leku lub produktów jego przemiany.
Przedstawione w książce informacje są próbą uporządkowania dotychczasowej wiedzy na ten temat. Autorzy wierzą, że zwrócenie uwagi na możliwość współdzialania leków ze
środkami żywności może mieć istotne znaczenie praktyczne. Wspólczesny lekarz, jeżeli stosuje więcej niż jeden lek u chorego, musi odpowiedzieć na pytanie: czy zachodzi pomiędzy nimi interakcja? Warto również zastanowić się, czy nie zachodzą niekorzystne wspóldzialania ze spożywanymi produktami. Autorzy sądzą, że przygotowany przegląd leków oraz zamieszczone w książce tabele, będzie nie tylko przydatny dla wiedzy lekarza, lecz również może mieć istotne znaczenie dla osiągnięcia zamierzonych efektów terapeutycznych.
 
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie zostały
podane właściwie, jednakże ostateczne decyzje dotyczące stosowania terapii stanowią wyłączną domenę i odpowiedzialność lekarza. Zarówno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponoszą konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.